YAKLAŞAN FAALİYETLER
Görsel Tasarım Uygulamaları Başvur

Görsel Tasarım Uygulamaları

Eğitimci: Ammar Osman Çelik

Eğitim Açıklama: Öğrenciye görsel tasarım uygulamalarının ne olduğu hakkında bilgi verilerek görsel tasarım becerilerinin önemi sunulacaktır. Bunun yanısıra; görsel tasarım'ın sektördeki yeri, grafik tasarımcı olabilmek için hangi programların gerektiği, grafik tasarım yan dallarının tanıtımı da eğitim olarak sunulacaktır. Görsel tasarım da kullanılan programlara giriş dersleri de öğretilecektir.Hitabet Pratikleri Başvur

Hitabet Pratikleri

Eğitimci: Rasih Turanoğlu

Eğitim Açıklama: Eğitim boyunca de amaçlanan; dinlemeye doyamadıklarımızla dinlerken sıkıldıklarımız arasındaki gerçek farkı hissettirerek, seslerin duygular ve düşüncelerle raks edebilmesini sağlayan gelişmiş bir yetenek kazandırmak. Sudan bile öte öneme sahip temel ihtiyaç nefesi doğru alıp verilebilmesi. Harflerin çıkaklarının keşfiyle anlaşılır telaffuzlara kapı aralanması. Sese duygu yükleme egzersizleriyle söylemlerin muhataplara nüfuz ettirilebilmesi. Konuşma hızı ve vurgu eğitimleriyle etkili söylemin sağlanması. Beden dili eğitimiyle sadece kelimelerle değil tüm vücutla konuşulmasının sağlanması. Ne nerede ne zaman nasıl konuşulur bilincinin kazandırılması. Doğaçlama konuşabilme yetisinin kazandırılması.Web Yazılım Başvur

Web Yazılım

Eğitimci: Emrullah Taştan

Eğitim Açıklama: Web Yazılım Geliştirme Dersi, Programcılık ve veritabanı mantığını öğrenerek, güncellenebilen dinamik web siteleri yapabilen, sorgu mantığını alarak farklı yazılım projelerini geliştirebilecek mesul ve farkında internet kullanıcılarının yetişmesini hedeflemektedir. HTML: Hiper Metin İşaretleme Dili, CSS: Basamaklı Biçim Sayfaları, JavaScript: PHP: Üstünyazı Önişlemcisi, MySQL gibi programlar bu eğitim sürecince öğrencilere giriş mahiyetinde sunulacaktır.İslam Şehirleri Başvur

İslam Şehirleri

Eğitimci: Zafer Söğüt

Eğitim Açıklama: Şehir yaşamak için en bildik mekândır. O yüzden üzerine konuşması da zordur. “Şehir” kavramı ile yüzleşmek insanın kendisi ile yüzleşmesi anlamına gelir. Şehir kavramını bir ders etkinliği olarak işlemek; İçinde olunan varlığı, kavramı konuşmak anlamına geldiği için zordur. 2500 yıl önce Politika adlı kitabında Aristo şehir yaşantısı için: “Bir şehir farklı türde insanlardan oluşur. Benzer insanlar bir şehir inşa edemez”. Diyerek bize şehrin farklılıkların yaşadığı yer olduğunu anlatmaktadır. Farklılıkların en ideal şekilde yani şehrin en ideal kurulduğu medeniyet ise İslam medeniyetidir. O yüzden İslam şehirlerini tanımak bize insan olduğumuzu hatırlatacak ve geleceğin inşasında yol gösterecektir.Kur'an-ı Kerim Başvur

Kur'an-ı Kerim

Eğitimci: Ali Güven

Eğitim Açıklama: Kur’an-ı Kerim; bulunduğu yüksek raflardan inmeli, kaplardan kalplere  dokunmalı, hayatımıza rehber olmalı ve anlam katmalıdır.Bu ders ile  kısaca hedefimiz  Kur’an-ı Kerîm’i  niçin okuduğumuzu, neden hayatımızın bütününü sarması gerektiğini anlamak ve anlatmak, O’nu peygamberimizin öğrettiği şekilde okumayı öğretmek olacaktır.Astronomi ve Gökyüzü Gözlemciliği Başvur

Astronomi ve Gökyüzü Gözlemciliği

Eğitimci: Muaz Erdem

Eğitim Açıklama: Öğrenciler 4 haftalık eğitim süresince uzay araştırmaları ve teknolojisi hakkında genel bilgi edinecek. Ayrıca uygulamalı bir şekilde teleskop kullanımını öğrenerek amatör astronomluğa ilk adımını atan öğrencilerimizle teleskopla canlı olarak Ay ve gezegen gözlemleri yapılacak. Tüm bunların yanı sıra uzayla ilgili web ve mobil uygulamalar tanıtılarak öğrencilerin uzay alanında hızlı bir şekilde birikim elde etmesi sağlanacak.İslami Klasikleri (Roman) Okuma Grubu Başvur

İslami Klasikleri (Roman) Okuma Grubu

Eğitimci: Mehmet Kısacık

Eğitim Açıklama: İslam: Cihanşümul bir hak ve batıl savaşının dünya durana dek merkezi olacak eskimez ve pörsümez yeni.. Biz de bu hakikati zerrelerine kadar hissetmeye çalışan ademoğlu. İşte o İslami heyecan ahengini yakalayabilmek gayesiyle kendimizi kitapların münbit satırlarına taze bir hakikat havası solumak için bırakıvereceğiz. Hakikatin izinde, islami romanlar üzerinden birçok farklı perspektif yakalayıp, islami şahsiyetimizin tuğlalarını sağlamlaştıracağız. Ekseriyetle İslam’ın ahlaki boyutlarıyla meseleleri ele alacağımız derslerimizde, her hafta bir nadide kitap üzerinden aldığımız notlar, altını çizdiğimiz satırlar, islami yazarların engin fikirleri ve hasretini çektiğimiz İslami düzene dair tahliller yapacağız. Derslerimizin sonunda, İslami klasiklerden ufak da olsa bir dünya görüşü ortaya çıkarmış olmanın yanı sıra islami hayat anlamında ufak değişikliklerin ve aktivizmin hayatımızın bir parçası haline gelmesini hedeflemekteyiz.Arapça Konuşma Pratikleri Başvur

Arapça Konuşma Pratikleri

Eğitimci: Muzaffer Azanpa

Eğitim Açıklama: Arapça, İngilizce ve Hintçe’yi geçerek bugün dünyanın en çok konuşulan ikinci dili haline gelmiştir. Günümüzde Arapça yaklaşık 422 milyon insanın konuşma dili, bir buçuk milyar kişinin de ibadet dilidir. Bu eğitim ile amaçlanan bu kadar önem arzeden Arapça öğreniminde ve öğretiminde katkı sunabilmektir. Bu on altı saatlik zaman dilimini bizimle Arapça öğrenerek geçirmeye ne dersiniz?


İngilizce Konuşma Pratikleri Başvur

İngilizce Konuşma Pratikleri

Eğitimci: Abdullah Sak

Eğitim Açıklama: Ders ile amaçlanan kısa zamanda hızlı bir şekilde öğrencinin İngilizce konuşabilme cesaretini kazanmasında yardımcı olmak. Öğrencinin kendisini rahatça ifade edebileceği, günlük iletişim dilini zenginleştirerek iletişim kurabileceği bir kıvama gelmesini sağlamak. Derslerimiz haftada 2 saat şeklinde belirlenen kısa metinler üzerinden konuşma ve ezber yapma ile birlikte, dinleme ve okuma şeklinde öğrencinin aktif diyalog kurabileceği şekilde planlandı.Yahudi Sorunu Başvur

Yahudi Sorunu

Eğitimci: Muhammed Oran

Eğitim Açıklama: Bu derste Yahudi tarihi ve etnik yapısından ziyade, Yahudileşmeden (düşünce biçimlerinden) söz edilecektir. Şu suallere cevap aranacaktır: Yahudileri tehlikeli kılan şey nedir? Nasıl bir itikatları vardır? Yeryüzünde nasıl fesad çıkartmış ve çıkartmaktadırlar? Yahudiyi ve Yahudileşmiş kimseleri nasıl fark edebiliriz? Yahudilerin güncel ve gelecek planları nelerdir?Siber Güvenlik Başvur

Siber Güvenlik

Eğitimci: Burak Şentürk

Eğitim Açıklama:  Siber güvenlik temellerinin anlatılacağı bu eğitimde, işletim sistemleri, ağ sistemleri, web uygulamaları ve bunların zafiyetleri hakkında bilgiler verilecektir. Bu eğitimin kazanımları arasında; güvenlik bakış açısıysa sistemleri keşfetme, zafiyetlerini bulma ve bunları kullanma ile ilgili teknik bilgilerin yanı sıra, Türkiye’de ve dünyada siber güvenlik sektörü ile ilgili bilgi sahibi olmak yer almaktadır.Güncel Fıkhî Meseleler Başvur

Güncel Fıkhî Meseleler

Eğitimci: Dr. Akif Dursun

Eğitim Açıklama: Rabbimiz bizlere hitaben “ancak müslüman olarak can verin!” buyurmaktadır. Müslüman olarak can vermek Müslümanca yaşamaya, Müslümanca yaşamak da Müslümanca düşünmeye bağlıdır. Konulara İslamî bakış açısı nasıl olurun cevabını bu dersimizde bulacaksınız. Bir saatlik dersimizin 30-40 dakikası konu anlatımına 20-30 dakikası ise soru cevaba ayrılacaktır. Soruların o günkü konuyla ilgili olması tercih edilir; ancak serbest sorular da sorulabilecektir.Fikir Firaset Okumaları Başvur

Fikir Firaset Okumaları

Eğitimci: Abdullah Adem Güneş

Eğitim Açıklama: Eğitimin amacı, fikir dünyamızın mimarları olan yirmi birinci yüzyıl mütefekkirlerden okumalar yapmak, çağımıza damga vuran seçme şahsiyetlerden her hafta bir kitap müzakere etmek ve ardından tefekkür ufkunun derinliklerine yolculuk yapmaktır.


Siyer-i Nebî Başvur

Siyer-i Nebî

Eğitimci: Mutlu Binici

Eğitim Açıklama: Dersimizde Resûl-i Ekrem efendimizin mübarek hayatını, Efendimizin hayatından çıkarmamız gereken dersler ve ibretleri, Efendimizin mübarek siretinin ışığında hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini inceleyecek, ayrıca Peygamberimizin yanında yetişen ve İslâm’a pek büyük hizmetlerde bulunan sahabileri yakından tanımaya çalışacağız. Dünya ve ahiret saadetimiz için Efendimiz aleyhisselam’a itaat etmeli ve onu her konuda örnek edinmeliyiz. Siyer-i Nebî’yi bilmeden, Efendimize itaat etmemiz ve onu örnek alabilmemiz mümkün değildir. Efendimiz aleyhisselâmı sevmek, O’na tâbi olmak, O’nun davasını anlayabilmek; O’nun hayatını en güzel şekilde öğrenmekle mümkündür.Şair ve Şiir İncelemeleri Başvur

Şair ve Şiir İncelemeleri

Eğitimci: M. Fatih Özmen

Eğitim Açıklama: Edebiyatımızda önemli bir yer edinmiş olan şairlerin hayatını inceleyip poetikaları hakkında fikir sahibi olmaya çalışacağız. Şiirler üzerinden ilerleyeceğimiz bu derste yeni sözcükler öğrenerek kelime dağarcığımızı zenginleştireceğiz.© 2020 Nasrettin Güneş. Bütün Hakları Saklıdır.